Měna: 
0item(s)

Nemáte žádnou položku v košíku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je firma Lucie Chovancová se sídlem Palackého 494, 739 61, Třinec, IČO: 02710609, zapsána v živnostenském rejstříku městského úřadu Třinec, pod spisovou značkou 803/14/ŽÚ/Tva.

Lucie Chovancová je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1. Osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • IČ, DIČ - v případě osob podnikajících (dále jen "osobní údaje")

2. Citlivé osobní údaje:

firma Lucie Chovancová nezpracovává žádné osobní údaje, které spadají z hlediska GDPR do kategorie citlivé osobní údaje.

3. Účel získaných osobních informací:

Účelem zpracování osobních údaje je plnění právních povinností správce, vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

4. Příjemci osobních údajů a předání do třetích států:

Vaše osobní údaje bez dalšího nepředáváme ani nezpřístupníme třetím osobám. Výjimkou z výše uvedeného je pouze případné předání státnímu orgánu, které nám ukládá zákon (např. Policii ČR) a dále předání osobám, které pro nás poskytují služby související s naplněním účelu dle bodu 3 tohoto souhlasu:

Realizace kupní smlouvy (doprava):

 • GLS Czech republic, s.r.o. - DIČ: CZ26087961
 • Česká pošta, s.p. - DIČ: CZ47114983
 • Zásilkovna, s.r.o. - DIČ: CZ28408306

Realizace marketingových služeb:

 • Facebook Ireland Limited - IE9692928F
 • Google Ireland Limited - IE6388047V
 • Heureka Shopping s.r.o. - DIČ: CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s. - DIČ: CZ26168685

Správa informačního systému:

 • STORMWARE s.r.o. - DIČ: CZ25313142
 • Radovan Adamíček, Exaltor - DIČ: CZ7111065511

Účetní a daňový poradce:

 • Jomahra s.r.o. - DIČ: CZ29388929

Právním důvodem k předávání Vašich osobních údajů třetím stranám je plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů, nejsou předávány.

5. Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

6. Povinnost poskytnout osobní údaje:

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené kupní smlouvy.

7. Likvidace osobních údajů:

Po naplnění účelu a doby povinnosti zpracování dané lhůtou ze zákona jsou zpracovávána data mazána (likvidována) automaticky, hromadně a v pravidelných cyklech.

8. Předání osobních údajů mimo Evropskou unii:

Osobní údaje ukládáme a zpracováváme výhradně na území Evropské unie a to samé platí pro všechny zpracovatele, které využíváme.

9. Práva subjektů osobních údajů:

Práva, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) - s účinností od 25. května 2018
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů - s účinností od 25. května 2018
 • právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka - s účinností od 25. května 2018
 • právo na přenositelnost údajů - s účinností od 25. 5. 2018
 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz

Zásady ochrany osobních údajů v aktuálním znění platné od 24. května 2018.